Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Gümrük İdareleri Tarafından Gerçekleştirilen Vize İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Yayınlanma Tarihi: 04 Temmuz 2018Özet: 23.06.2018 tarihli ve 30457 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 9) ile, menşe ispat ve dolaşım belgelerinin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilen vize işlemlerine dair usul ve esasları düzenlenmiştir.

Açıklamalar

Tebliğde,

  • Belgelerin onay işlemleri

  • Kaşe standardının tespiti, üretimi ve sicil kaydının tutulması ve muhafazası

  • Kaşenin iadesi, yenilenmesi ve kaybı

  • Kaşelerin elektronik ortamda takibi

  • Bilgilendirme

konularına ilişkin detaylı açıklamalar yer almaktadır.

Tebliğ hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 24.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (23.06.2018) yürürlüğe girer.

Ek- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 9)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.