Menşe İspat Belgelerinin Sonradan İbraz Edilme Süresi Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 16 Şubat 202113.02.2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yayımlanan Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16’ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, tedarikçi beyanının da sonradan ibraz edilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu değişiklik ile ilave gümrük vergisinin de eksik ödendiği hallerde menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanının 20.10.2020- 13.02.2021 tarihleri arası tescil edilmiş olan beyannameler için 30.06.2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz edilebileceği belirtilmiştir.

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16. Madde 3. Fıkrası (Değişiklikten Önce)

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16. Madde 3. Fıkrası (Değişiklikten Sonra)

(3) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.

(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.

 

 

Ayrıca Yönetmeliğin Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya başlıklı bölümündeki çıkış bildirimi başlıklı 437’nci maddesine posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildiriminin, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebileceği ile ilgili fıkra eklenmiştir.

 

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (13.02.2021) yürürlüğe girecektir

Söz konusu Yönetmelik hükmünü Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.