Melaslarda Uygulanmakta Olan Nihai Kullanım Vergi Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 26 Ekim 2023Melaslarda Uygulanmakta Olan Nihai Kullanım Vergi Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

16.10.2023 tarihli ve 32341 sayılı Resmî Gazete ’de “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7710)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli VII sayılı “Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri” listesinde yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen “şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar” eşyasına ilişkin satırların aşağıdaki şekilde değiştirildiği belirtilmiştir.

 

1703.10.00.00.00

Kamış melasları

19.05, 2102.10.31, 2102.10.39 ve 22.07 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerde kullanılmak üzere

10

1703.10.00.00.00

Kamış melasları

Yem sanayiinde kullanılmak üzere

0

1703.90.00.00.00

Diğerleri

19.05, 2102.10.31, 2102.10.39 ve 22.07 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerde kullanılmak üzere

10

1703.90.00.00.00

Diğerleri

Yem sanayiinde kullanılmak üzere

0

 

Bu Karar yayımı tarihini takip eden yedinci gün yürürlüğe girer.

Söz konusu Kararı Bültenimiz eklerinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.