Malezya Menşeli 1804 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Kakao Yağı Cinsi Eşya’nın İthalatında Uygulanacak Damping Oranları Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 202221.09.2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/23) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile  Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “kakao yağı (katı ve sıvı)” ticari tanımlı eşya ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiş olup; aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında tabloda karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildiği belirtilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)

1804.00.00.00.00

"Kakao yağı (katı ve sıvı)"

Malezya

Barry Callebaut Manufacturing Malaysia Sdn Bhd

8,5

Guan Chong Cocoa Manufacturer Sdn Bhd

7

GCB Cocoa Malaysia Sdn. Bhd.

7,5

JB Cocoa Sdn Bhd

7,5

Diğerleri

10

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 21.09.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.