Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldığı Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 28 Kasım 2023Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldığı Belirtilmiştir.

03.11.2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmi Gazete’de “Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile makaron imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat makinelerinin Tarım ve Orman Bakanlığı izninin ardından Tek Pencere Sistemi üzerinden uygunluk belgesi ile ithal edilebileceği belirtilmiştir.

Buna ek olarak makaron üretimi adına satın alınan hammaddeler ile filtre çubuklarının mahrecine iade haricinde satışa konu edilemeyeceği belirtilmiş olup tesiste üretilen filtre çubuklarının firmanın yurt içinde kurulu sigara ve makaron üretim tesislerine satılabileceği gibi ihraç da edilebileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede ihraç edilecek makaronların yurt içi piyasaya arz edilen makaron birim paket ambalajı kullanamayacağı, ithal edilecek makaron birim paket ambalajlarının üzerinde ise “Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle ithal edilmiştir.” yazısının zorunlu olarak yer alması gerektiği belirtilmiş olup ihraç amaçlı üretilen makaron birim paketlerinin, 03.11.2024 tarihine kadar uygun hale getirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlgili Yönetmelik kapsamında hammadde ve filtre ihracı, imhası, yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı işlemleri öncesi Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınacağı belirtilmiş olup imhanın, Tarım ve Orman Bakanlığı gözetimi ve denetimi altında yapılacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup 4 üncü, 5 inci, 6 ncı,11 inci, 12 nci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 22 nci maddesi ile değiştirilen 23 üncü maddenin başlığı ile dokuzuncu fıkrası ve 25 inci maddesi 1/1/2024 tarihinde diğer hükümler ise 03.11.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.