Limon İhracatında Ön İzine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 09 Nisan 2020Özet: 7 Nisan 2020 tarihli ve 31092 sayılı Resmi Gazete’ de  Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile 0805.50.10.00.00 GTIP altında yer alan “Taze Limon (Kurutulmuş Hariç)” cinsi eşyanın ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni aranacak olup, ön izne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecektir.


Ek olarak, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (bu tarih hariç) tescil edilmiş beyannamelere için bu tebliğ hükümleri uygulanmayacak olup, bu tarihten sonraki beyannameler için 31.08.2020 tarihine kadar tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, tebliğ yayımı tarihinde (07.04.2020) tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.