Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşyanın İthalatına İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 12 Ocak 202131 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’ de Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına  İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Ek-1’de yer alan liste (liste) kapsamındaki eşyadan gerekli şartları taşıyanların serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatına izin verilmiştir. Ancak, bu eşyaların ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranması gerektiği belirtilmiştir.

 

Ayrıca Tebliğ ile liste dışında kalan veya listede Grup 2 sütununda yer almakla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı bulunmayan eşyanın, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince  “0962- TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranması gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.