Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ’de (İthalat 2021/9) Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 18 Mart 202112.03.2021 tarihli, 31421 sayılı Resmi Gazete’ de Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat 2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, 31/12/2020 tarihli ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’in ekine ekte yer alan Ek-2 (Kullanılmış eşya izin belgesi başvuru formu) eklenmiş ve aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-2A (Kullanılmış eşya izin belgesi başvuru formu – (TPS – 0962 ve 0970 için) ve Ek-2B (Kati İthalat izin belgesi başvuru formu – (TPS – 0965 için) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (12.03.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.