Kullanılmış Delme veya Sondaj Makinalarının İthalinden Önce İthalat Genel Müdürlüğü’nün İzni Gerekecektir

Yayınlanma Tarihi: 16 Eylül 202227.08.2022 tarihli ve 31936 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 8430.41.00.00.00 ve 8430.49.00.00.00 GTİP’li delme ve sondaj makineleri 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış olan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)  kapsamından çıkarılmış olup söz konusu eşyaların kullanılmış olanlarının ithalinden önce İthalat Genel Müdürlüğü’nün izninin gerekeceği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (27.08.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.