Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.03.2024 tarihli 32490 sayılı 1.mükerrer Resmi Gazetede ‘’Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair ’’ konulu Yönetmelik yayımlanmıştır.

 

Söz konusu yönetmelik ile 08.05.2023 tarihli ve 32184 mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olan Kozmetik Ürünler yönetmeliğinde aşağıda belirtilen değişikliklerin yapıldığı belirtilmiştir;

·       6.Maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine ‘’Ancak imalatçı, yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi yazılı mutabakat ile yetkilendirerek sorumlu kişi olarak atayabilir.’’ Cümlesi eklenmiştir.

·       ‘’ Bu yönetmeliği uygulanmasını göstermek amacıyla kurumca gerekli kılavuzlar yayımlanır.’’ Ek maddesi eklenmiştir.

·       Yönetmeliğin birinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘’6 ncı maddeye göre yapılan bildirimin, yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine uygun olduğu kabul edilir.’’ İbaresi ‘’ Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine uygun olarak yapılmış bildirimin bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine uygun olduğu kabul edilir.’’ Şeklinde değiştirilmiştir.

·       Yönetmeliğin birinci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘’ 3 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ürün güvenlilik değerlendirmesi ile 14 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamında hazırlanacak ürün bilgi dosyası bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliği kapsamında bildirimi yapılan ürünler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılır.’’ İbaresi ‘’ 13 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ürün güvenlilik değerlendirmesi ile 14 üncü madde kapsamında hazırlanacak ürün bilgi dosyası bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Kozmetik Yönetmeliği kapsamında bildirimi yapılan ürünler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Buna ek olarak, aynı yönetmeliğin ekinde yer alan ‘’Ek II Kozmetik Ürünlerde Yasaklı Maddeler Listesi’’ başlıklı tablonun 1024 numaralı satırı Ek’tek şekilde değiştirilmiş 16949 numaralı satırdan sonra gelmek üzere Ek’teki satırlar eklenmiştir ayrıca ‘’EK III Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi’’ ekteki şekilde değiştirilmiş olduğu belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.