Koronavirüs Salgını Nedeniyle İhtiyaç Duyulabilecek Belirli Ürünlerin İhracı İzne Tabi Olacak

Yayınlanma Tarihi: 18 Mart 2020Özet: 18.03.2020 tarih ve 31072 sayılı Resmi Gazetede İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7) ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen mallara ilişkin gümrük beyannamelerin İhracatçı Birlikleri genel sekreterliğince onaylanması ile ilgili geçici madde eklenmiş olup, eklenen geçici madde aşağıdaki gibidir;

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile bu Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç)  öncesinde gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olan mallara uygulanmaz.

(3) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümlerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya,  izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.”

 

Ek olarak aynı tebliğ ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 35-39 uncu sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

 

Eşya Adı

GTİP

 

Etil Alkol

2207 (2207.20.00.10.15 ve 2207.20.00.90.15 hariç)
2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00

Kolonya

3303.00.90.00.11

 

Dezenfektan

3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12

Hidrojen Peroksit

28.47

Yalnız Meltblown Kumaş

56.03

 

Tebliğ hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (18.03.2020) yürürlüğe girer.

Ek- İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.