Kore Menşeli "Polietilen Tereftalatların Diğerleri" İthalatına Uygulanacak Ek Mali Yükümlülük

Yayınlanma Tarihi: 24 Ekim 2018Özet: 13.10.2018 tarih ve 30564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ithal edilen Kore menşeli menşeli 3907.69.00.00.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan "Diğerleri" tanımlı eşyaların ithalatına yönelik 2 yıl süre ile ek mali yükümlülük uygulanması yürürlüğe girmiştir.

Anılan tarife pozisyonundaki eşyaya, ek mali yükümlülüğe tabi olduğu süre boyunca 1. yıl %6,5 oranında 2. yıl ise %6 oranında ek mali yükümlülük uygulanacağı belirtilmiştir.
154-1.jpgTebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (13.10.2018) yürürlüğe girmiştir.

Ek- 2018/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.