Kore Menşeli Ftalik Anhidritlere Uygulanan Anti-Dampinge Devam Edilecektir.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023Kore Menşeli Ftalik Anhidritlere Uygulanan Anti-Dampinge Devam Edilecektir.

Ticaret Bakanlığı tarafından 14.04.2023 tarihli ve 32163 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/16) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Kore menşeli 2917.35.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “Ftalik anhidrit” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda yürürlükteki CIF bedeli üzerinden %8.44 oranındaki dampinge karşı önlemin devam edilmesine karar verildiği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (14.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.