Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Menşeli Diğerleri, Poliesterlerden Tanımlı Sentetik Filament İpliklerin İthalatında Dampinge Karşı Vergi Uygulanmasına Karar Verilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2022Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Menşeli Diğerleri, Poliesterlerden Tanımlı Sentetik Filament İpliklerin İthalatında Dampinge Karşı Vergi Uygulanmasına Karar Verilmiştir.

24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/33) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonunda yer alan diğerleri, poliesterlerden tanımlı sentetik filament iplikleri ithalatına yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/28) ile başlatılan damping soruşturması tamamlanmış olup eşyanın ithalatında aşağıdaki tabloda mevcut oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildiği belirtilmiştir.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firmalar

Dampinge Karşı Önlem

(CIF Bedelinin Yüzdesi)

 

 

 

5402.47

 

 

 

Diğerleri,

Poliesterlerden

 

 

 

 

Güney Kore

Daehan Synthetics Fiber Co. Ltd

%8,42

Hyosgung TNC

%8,00

Toray Advanced  Materiels Korea Inc.

%8,42

Huvis Corporation

%8,23

Seong-An Synthetics Co., Ltd.

Diğerleri

%14,45

Vietnam

Tüm üretici/ihracatçılar

%37,54

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (24.11.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.