Kore Cumhuriyeti Ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Menşeli/Çıkışlı 8302.10 Gümrük Tarife Pozisyonuı Altında Yer Alan Bazı Eşyaların İthalatında Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 30 Ekim 2019Özet: 24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2019/29 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı "menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)", 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı "sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya" ve 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı "diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)" eşyasının ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yapılan incelemeler sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmiş olup açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin aşağıda yer alan başlıklar altında söz konusu tebliğde detaylı açıklamalar yapılmıştır.

  • Başvuru ve Mevcut Durum
  • Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Bulgular
  • Karar ve İşlemler
  • Soru Formları ve Bilgilerin Toplanması
  • Süreler
  • İşbirliğine gelinmesi
  • Geçici Önlem Alınması, Vergilerin Geriye Dönük Uygulaması

Soruşturmanın başlangıç tarihi tebliğ yayım tarihi olarak (24.10.2019) kabul edilecektir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (24.10.2019) yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/29 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

​Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.