Kore Cumhuriyeti Menşeli Diş İmplantlarında Damping Soruşturması Yeniden Açılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Mart 2024Kore Cumhuriyeti Menşeli Diş İmplantlarında Damping Soruşturması Yeniden Açılmıştır.

16.02.2024 tarihli ve 32462 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/7)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti menşeli 9021.29.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “protez dişlerin bağlantı parçaları” (diş implantları) ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddia edilmiş olup yapılan başvuruya istinaden yerli üretim dalı tarafından yapılan başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/12) ile tamamlanan damping soruşturmasının, Kore’de yerleşik Megagen Implant Co. Ltd. ve Dio Corporation firmaları için ihraç fiyatının yeniden belirlenmesi ve belirlenen yeni ihraç fiyatına göre damping marjının yeniden hesaplanabilmesi için yeniden açıldığı belirtilmiştir.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.