Kontrplaklar, Ahşap Kaplamalı Levhalar ve Benzeri Lamine Edilmiş Ağaçların İthalatında Uygulanacak Gözetim Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2023Kontrplaklar, Ahşap Kaplamalı Levhalar ve Benzeri Lamine Edilmiş Ağaçların İthalatında Uygulanacak Gözetim Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

10.12.2022 tarihli ve 32039 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 8/4/2018 tarihli ve 30385 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)’in 1 inci maddesindeki tablo güncellenmiş olup ilgili tabloda yer alan kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhaların ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarının değiştirildiği belirtilmiştir.

Söz konusu tablonun güncellenmiş hali aşağıda yer almaktadır.

G.T.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti (ABD Doları/m3)

(eski oran)

Gümrük Kıymeti (ABD Doları/m3)

(yeni oran)

4412.10.00.00.00

Bambudan olanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

580

900

4412.31

En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar

4412.33

Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.). huş ağacı (Betula spp.). kiraz (Prunus spp.). kestane (Castanea spp.). karaağaç (Ulmus spp.). okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.). atkestanesi (Aesculus spp.). lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (İğne yapraklı olmayan)

4412.34.00.00.00

Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan iğne yapraklı olmayan türlerden olanlar

4412.39.00.00.00

Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar

 

Buna ek olarak başvuru formuna eklenecek diğer formlar ve belgelerden İmza sirkülerinin fotokopisi çıkarılmış olup yerine ticaret sicil tasdiknamesinin eklendiği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihini takip eden 15 inci gün (25.12.2022) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.