Kontrplak İthalatında Damping Uygulanması

Yayınlanma Tarihi: 30 Mayıs 2018Özet: 22.05.2018 tarihli ve 30428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/18) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı "kontrplak" ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde 10.07.2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin Yönetmeliğin 42'nci maddesi çerçevesinde aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.​

Açıklamalar

GTPEşya TanımıMenşe ÜlkeFirma UnvanıDampinge Karşı Önlem
4412.10​​​Kont​rplaklar ​ ​ ​ ​​​​Çin Halk Cumhuriyeti ​ ​ ​ ​​​​Tüm firmalar ​ ​ ​ ​​​​140 ABD Doları/m3 ​ ​ ​ ​
4412.31
4412.33
4412.34
4412.39

 

Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (22.05.2018) yürürlüğe girer.

Ek- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/18)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.