KKDF Uygulamasına İlişkin Royalti ve Lisans Ücretlerinin Beyanı Konuları Kapsamında Yazı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2023Konu: KKDF Uygulamasına İlişkin Royalti ve Lisans Ücretlerinin Beyanı Konuları Kapsamında Yazı Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12.12.2022 tarihli 80654032 sayılı Royalti ve Lisans Ücretlerinin Beyanı” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile, ödeme şeklinin peşin olarak beyan edilmesi ve ithalat aşamasında fatura olmaksızın royalti veya lisans ücreti beyan edilmesi durumunda; KKDF uygulaması açısından transferin hangi sürede yapılması gerektiği hususunda oluşan tereddütlere açıklama yapılmak için yayımlanmıştır. Ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan ithalat mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamaya istinaden istisnai kıymet yoluyla beyan yapılan durumlarda ise, fon kesintisi yapılmaması için, tamamlayıcı beyanın gümrük idaresine verilmesi gerektiği süreden önce istisnai kıymete ilişkin ödemenin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Ek olarak, royalti ve lisans ücretlerinin beyanına ilişkin ilgili maddede yer alan hususlar dışında, tahmini rakamlarla beyan usulünün bulunmadığı aktarılmıştır.

Bu kapsamda, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile beyan edilen eşyanın gümrük kıymetine dâhil olan istisnai kıymet unsurlarına ilişkin tutarlar ile ilgili olarak KKDF uygulamasına ilişkin yukarıda belirtilen konular kapsamında işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.