KKDF "Transfer Bildirim Formları"

Yayınlanma Tarihi: 13 Nisan 2020Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 09.04.2020 tarihli ve 53796863 sayılı KKDF "Transfer Bildirim Formları" konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu`nun tahsilinde aynı fatura muhteviyatı bir antrepo beyannamesi eşyalar için tek bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi sunulması yerine, ödeme şekillerinin KKDF’ ye tabi olan ve olmayan eşyalara göre farklılaştırılarak iki (veya daha fazla) adet serbest dolaşıma giriş beyannamesinin sunulması yoluna gidilerek, dağıtım prensibini esas alan "Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması" hükümlerinin etkinsiz hale getirildiği anlaşıldığı belirtilmiştir.

 

Bu bağlamda aşağıda belirtilen değerlendirmeler yapılmıştır,

  • Aynı beyanname kapsamı eşyanın tümünün aynı anda teslimi esas olup; bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsaması halinde, her kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir beyanname konusu eşya gibi değerlendirilmektedir.

  • Bilge sisteminde bir antrepo beyannamesi ve bir fatura muhteviyatı eşyaların bölünmek suretiyle iki ayrı serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile beyan edilmesi mümkündür.

  • Her kalem ayrı bir beyanname konusu olduğundan dolayı, tek bir fatura kapsamı eşyaların tek bir beyanname kapsamında ve ayrı kalemlerde beyan edilmesi ile iki farklı beyannameye konu olması arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

 

Bu çerçevede, bedelinin bir kısmı "peşin" bir kısmı "vadeli" olan bir fatura muhteviyatı eşyalar için farklı serbest dolaşıma giriş beyannameleri sunulması halinde, aynı fatura kapsamı her beyanda dağıtım prensibinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

 

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.