Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamasına İlişkin Ceza Kararlarıyla İlgili Düzenlemeler Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 14 Nisan 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2022 tarihli ve 73264340 sayılı Gözetim Uygulaması – Kayıt Belgesi hakkındaki yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile 31.03.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Genelge’nin yürütmesinin durdurulması kararının, kayıt belgesine tabi eşyalar için de dikkate alınması gerektiği belirtilmiş olup; gümrük beyannamesinin tescilinde kayıt belgesi ile uyumlu kıymet üzerinden vergilerin ödenmesini takiben yapılan geri verme başvurusunun reddi işlemine karşı açılan davanın gümrük idaresinin aleyhine sonuçlanması durumunda Kanunun 235 inci maddesi çerçevesinde işlem tesis edilemeyeceği belirtilmiştir.

Buna ek olarak, kayıt belgesine tabi eşya ithalatlarında, hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilen 2019/1 sayılı Genelge`nin 3 üncü maddesi kapsamında işlem tesisi halinde;

·       Ceza kararı düzenlenmemesi,

·       Düzenlenmiş ve henüz tebliğ edilmemiş cezaların iptal edilmesi,

·       Tebliğ edilmekle birlikte itiraz yoluna başvurulmuş ceza kararlarına ilişkin itirazların kabul edilmesi,

·       Mahkemeye intikal eden uyuşmazlıklarda yargı kararının beklenilmesi ve bu kararlar çerçevesinde işlem yapılması,

gerektiği belirtilmiştir. Kesinleşmiş bulunan ceza kararları ile ilgili tahsil işlemlerinin ise ilgili mevzuatına göre devam edeceği duyurulmuştur.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.