Kişisel Kullanıma Mahsus Yabancı Plakalı Taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesine Getiren Hak Sahiplerinin Taşıtsız Yurt Dışına Çıkmaları Durumunda Usulsüzlük Cezası Sekiz Katı Olarak Uygulanacaktır.

Yayınlanma Tarihi: 26 Aralık 202209.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete ’de Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7420) yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasına (e) bendi eklenerek geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesine getiren hak sahiplerinin taşıtsız yurt dışına çıkması durumunda bu kişilere Gümrük Kanunu'nun 241. maddesindeki usulsüzlük cezasının, normal miktarın sekiz katı olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu bende bağlı olarak 4458 sayılı Gümrük Kanununa Geçici 11. Madde eklenmiş olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek gümrük idaresine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda Gümrük Kanunu'nun 241. maddesindeki usulsüzlük cezasının normal miktarın sekiz katı olarak uygulanacağı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar hakkında ise bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Kanun hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde (09.11.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunu Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.