Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/11 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak Ek-1'de belirtilen ürünlerin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiş olup bu kapsamda ithalatta denetime tabi ürünlerin listesi belirtilmiştir.

212-1.jpg
Kişisel koruyucu donanımların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır. Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler, TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenecektir.

Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2'de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS' e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS' te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilecektir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/11 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.