Kimyasalların İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete'de 2019/6 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile Ek-1'deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasaklanmıştır.

2903.71.00.00.00 GTİP' li kimyasalın ithalatı yalnızca; 1/1/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş eşyalar için servis amaçlı olarak ya da, evsel havalandırma sistemleri için Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracat amaçlı üretiminde ihtiyaç duyulan miktar kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile yapılacaktır.

Ek-1'deki listede yer alan kimyasallardan aşağıdaki tabloda belirtilenlerin ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile ve yalnızca; laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak Ek-4'te belirtilen hususlar dikkate alınarak; ya da Ek-5'te yer alan halonun kritik kullanım alanları için yapılacağı belirtilmiştir.

GTİPMADDE İSMİ
2903.14.00.00.00Karbon tetraklorür
2903.19.00.00.19Diğerleri (yalnız 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform))
2903.76.10.00.00Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.60.00.00

Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar

Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00Diğerleri
2903.79.30.00.59Diğerleri 

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/6 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.