Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 29.12.2018 tarih ve 30640 sayılı Resmi Gazete'de Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin 2019/17 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile;

  • Ek-1 'de yer alan listedeki eşyaların ithalatının yasak olduğu fakat tıbbi, araştırma veya koruyucu amaçlarla Ek-4'te yer alan ülkelerden ithalatına izin verilebileceği,

  • Ek-2 'de yer alan listedeki eşyaların ithalatının Ek-4 'te yer almayan ülkelerden yasak olduğu,

  • Ek-2 'de yer alan listedeki eşyaların Ek-4 'teki ülkelerden ithal edilebilmesi ve Ek-3 'teki eşyaların ithal edilebilmesi için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınacak izne tabi olduğu,

  • Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te yer alan eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince izin belgesi aranacağı,

Belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin 2019/17 sayılı Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.