Kesik Elyaf İplik İthalatına Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile ÇHC, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden ipliklere yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Açıklamalar

Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca tabloda gösterildiği biçimde meri önlemler soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

227-1.jpg

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (31.12.2018) yürürlüğe girecektir.

Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Ek- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2)​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.