Kayıt Belgelerinin Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamasına Dahil Edilmesi Arz Edilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 10 Mart 2023Kayıt Belgelerinin Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamasına Dahil Edilmesi Arz Edilmiştir.

Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 19.01.2023 tarihli ve 82086209 sayılı “Kayıt Belgesi Gözetim Genelgesi" konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile 2020/9 Tebliğ eki listesinde yer alan eşyaların ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulanmasının Kayıt Belgesi alınmak suretiyle yürütüldüğü fakat Kayıt Belgesine tabi ithal eşyaların gerek gümrük idarelerince yapılan muayene veya sonradan kontrollerde gerekse yapılan iç kontrollerde GTİP kodlarının yanlış beyan edildiğinin fark edildiği zaman firmaların yurt dışındaki ithalatçıdan Registry Form (ihracatçı kayıt formu) alamadığı durumlarda geçmişe yönelik Kayıt Belgesinin düzenlenemediği ve bundan ötürü ağır cezaların düzenlendiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda gözetim uygulaması bir takım eşyalar için Gözetim Belgesi şeklinde uygulanırken birtakım eşyalar için ise Kayıt Belgesi şeklinde uygulandığından temel amacın ithalatın ileriye yönelik olarak kayda alınarak gözetime tabi tutulması olduğu belirtilmiştir.

GTİP kodlarının yanlış beyanından doğan kıymet farkı için Danıştay Yedinci Daire E:2021/1268 sayılı Karar’ında “tebliğin kıymet kriterli olması sebebiyle kıymet farkının matraha yurt dışı gider olarak eklenmek suretiyle gözetim belgesi olmaksızın ithalat yapma imkanı tanınmıştır.” belirtilmiştir.

Bu durumda makamlarca da uygun görülürse 2019/1 sayılı “Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması” konulu Genelge’nin kayıt belgelerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesinin gümrüklerde yaşanmakta olan sorunları gidereceği düşünüldüğünden yeniden düzenlenmesinin arz edildiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.