Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:47) Taslağı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 15 Ağustos 2023Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:47) Taslağı Yayımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:47)” konulu Tebliğ Taslağı yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ Taslağı ile kart, şifre ve kodların (aktivasyon kodu, PIN kodu, oyun kodu gibi) satışında KDV uygulaması düzenlenmiş ve bu kapsamda:

·         Sanal ortamda pazarlanan oyun, uygulama, müzik gibi ürün ve hizmetlerin etkinleştirilmesinde kullanılan kart, şifre ve kodların satışının KDV'ye tabi olmadığı ancak bu işlemlere aracılık edilmesi durumunda alınan komisyonların genel oranda KDV'ye tabi olduğu,

·         Kodların kullanımı ile ilgili olarak belirli şartlara bağlı olarak KDV'nin uygulanabileceği,

·         Türkiye'deki mükellefler ve yurt dışı mukimi firmalardan temin edilen hizmetler ve mal için KDV'nin nasıl hesaplanıp beyan edileceğinin, bu durumun farklı KDV Beyannamesi türlerine bağlı olarak düzenlendiği,

·         Malın Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt dışındaki firmadan temin edilmesi halinde ithalat sırasında KDV'nin uygulanacağı,

·         Türkiye'deki mükelleflerden temin edilmesi halinde bu mükellefler tarafından KDV'nin hesaplanacağı,

belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ Taslağını bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.