Katı Yakıtların İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete' de 2019/7 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile Ek-1'deki listede yer alan katı yakıtların ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalar tarafından yapılabileceği belirtilmiştir.

2018 yılı içerisinde verilen Kayıt Belgeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenecek taahhütnamenin ve noter onaylı imza sirkülerinin anılan Bakanlığa verilmesi halinde, 2019 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde aynı Bakanlıkça yenileneceği belirtilmiştir.

Anılan tebliğ ile kontrole tabi yakıtlar aşağıda verilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/7 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.