Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 12 Ocak 202131.12.2020 tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Karayolu Taşıt Araçlarının İthalatının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/7) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollere istinaden fiziksel veya elektronik olarak düzenlenen Uygunluk Yazısı aranması uygun bulunmuştur.

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.