Kamboçya Menşeli Bazı “Sentetik Ve Suni Devamsız Liflerden İplikler (Kesik Elyaf İpliği)” İthalatında Önlemler Etkisiz Kılındı

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 202020.03.2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete ‘de 2020/4 No'lu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Söz konusu tebliğ ile Kamboçya Krallığı menşeli/çıkışlı 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”  ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmış olup açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi söz konusu Tebliğin yayım tarihi olarak kabul edilecek olup, söz konusu GTİPler için mevcut damping önlemleri devam edecektir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (20.03.2020) yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.