Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 61019046 sayılı Kağıtsız İhracat Uygulaması – Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Görmüş Beyannameler konulu yazısı yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ihracat beyannamelerinin gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmeyeceği ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin elektronik imza ile yapılarak beyannamenin ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu yazı ile, BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemektedir. Söz konusu düzenlemenin bloke kaldırma işlemi olmadan doğrudan "çıkabilir" statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesini teminen BİLGE Sisteminde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

·         "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş olması halinde beyanname, doğrudan "Çıkabilir" statüye değil teslim alınmış statüye getirilmiştir.

·         Teslim alınmış statüde kalan söz konusu beyannamelere taranarak belge yüklenebilmesi sağlanmıştır.

·         Taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgelerin tamamının sisteme yüklenmesini müteakip beyannamenin statüsü "çıkabilir" statüye ilerletilmiştir.

·         Sonradan verileceği beyan edilen belgeler, beyanname "çıkabilir" statüye ilerledikten sonra da sisteme yüklenebilir.

 

BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin pilot uygulaması 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olup uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.