Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Değişiklik Yapılmıştır.

05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete ’de İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7445) yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakma, kanunlara aykırı şekilde silah, mermi bulundurma ya da uyuşturucu madde elde etme amaçlı bitki bulundurma suçlarından kaynaklanan malvarlığı değerleri ve aklama suçlarını ihbar edenlerin de tanık koruma hükümlerinden yararlanabileceği belirtilmiştir.

Kanun hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek olup 31 inci, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci, 38 inci ve 41 inci maddeleri 01.09.2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde (05.04.2023) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kanunu Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.