İzmir Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 17 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunduğu Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 12 Aralık 2023İzmir Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 17 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunduğu Belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı’nın 21.11.2023 tarihli “İzmir Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 17 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur.” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu duyuru ile Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olan İzmir Laboratuvar Müdürlüğü‘nün, 10.11.2023 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlamış olup, öncesinde sayısı 38 olan akredite metot sayısını 17 metotla daha genişleterek toplamda 55 analiz metoduna çıkardığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda İzmir Laboratuvar Müdürlüğü kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdaki gibidir.

Gıda ve Yem Ürünleri;

·        Sütlü çikolata; Şeker Kompozisyonu Tayini (Fruktoz, Glikoz, Laktoz, Maltoz ve Sakkaroz)-HPLC-RID Metodu (AOAC 980.13),

·        Meyve ve Sebze Ürünleri; Titre edilebilir Asitlik Tayini (TS 1125 ISO 750),

·        Hayvansal ve Bitkisel Sıvı Yağlar; Çözünmeyen Safsızlık Muhtevasının Tayini (TS EN ISO 663)

·        Kuru Kayısı; Toplam Kükürtdioksit (SO2) Tayini (TS 485)

·        Meyve ve Sebze Ürünleri; pH Tayini-Potansiyometrik Metot (TS 1728 ISO 1842)

·        Hayvansal ve Bitkisel Sıvı Yağlar; Mineral Yağ Aranması (TS 5039)

·        Yağlı Tohum Kalıntıları; Rutubet ve Uçucu Madde İçeriği Tayini (TS ISO 771)

·        Meyve ve Sebze Ürünleri; Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini-Refraktometrik Metot (TS ISO 2173)

Tekstil ve Deri Ürünleri

·        Tekstil-Kantitatif Kimyasal Lif Analizi; İpek, Yün ve Diğer Liflerinin Karışımı (Sülfürik Asit Kullanılan Yöntem) (TS EN ISO 1833-18)

·        Tekstil-Kantitatif Kimyasal Lif Analizi; Asetat ve Diğer Liflerin Karışımı-Aseton ile Analiz (TS EN ISO 1833-3)

·        Tekstil-Kantitatif Kimyasal Lif Analizi; Viskoz, Belirli Kupro, Modal, Liyosel ve Pamuk Liflerin Karışımı (Formik Asit ve Çinkoklorür ile Analiz Yöntem) (TS EN ISO 1833-6)

·        Metal ve Alaşımlardan Yapılan Ürün ve Malzemeler

·        Karbon ve Düşük Alaşımlı Çelikler; Optik Emisyon-Spektral Analiz Deneyi-Karbon (C), Krom (Cr), Nikel (Ni) Elementlerinin tayini (ASTM E415)

·        Paslanmaz Çelik; Optik Emisyon-Spektral Analiz Deneyi- Karbon (C), Krom (Cr), Nikel (Ni) Elementlerinin tayini (ASTM E1086)

·        Aluminyum ve Alaşımları; Optik Emisyon Spektrometri Metodu-Aluminyum (Al), Bakır (Cu), Silisyum (Si), Demir (Fe) Tayini (ASTM E1251)

·        Çinko ve Çinko Alaşımları; Çinko (Zn), Bakır (Cu), Aluminyum (Al), Magnezyum (Mg) Tayini-Kıvılcım Esaslı Optik Emisyon Spektrometresi (S-OES) Yöntemi (TS EN ISO 3815-1)

·        Bakır ve Bakır Alaşımları; Bakır (Cu), Çinko (Zn) Tayini-Kıvılcım Esaslı Optik Emisyon Spektrometresi (S-OES) Yöntemi (TS EN 15079)

         Plastik ve Kauçuk Ürünleri

·        Yapı Tayini-FTIR Metodu (İşletme İçi Metot)

Söz konusu Duyuruyu bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.