İzinli Gönderici Statüsü Kapsamında Yapılan İhracatta Tır Karnesi Kullanımına İlişkin Prosedürler Bildirilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2022Türkiye İhracatçılar Meclisinin 22.03.2022 tarihli, İzinli Gönderici Uygulaması Hakkındaki yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile İzinli Gönderici statüsü kapsamında TIR Karnesi işlemlerinde yapılan kolaylaştırmalar aşağıda yer almaktadır;

·       İzinli göndericinin, ihracat yükü taşıyacağı TIR Karnesi kapsamında tescil edeceği TIR İhracat Özet Beyanın üzerinde yalnızca ilk taşıma senedinde İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarasını beyan ederek TIR İhracat Özet Beyanını tescil edeceği,

·       İzinli göndericinin tesisinde yüklenen ve TIR karnesi kapsamında ihracat eşyası taşıyan araç için TIR Karnesini ve ekli belgeleri fiziken hareket gümrük idaresine sunmayacağı,

·       TIR Karnesi ve ekli belgeler fiziken hareket gümrük idaresine sunulmadan, ilgili firma temsilcisi tarafından TIR İhracat Özet Beyan numarası ve İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarasının hareket gümrük idaresine beyan edileceği,

·       Hareket gümrük idaresinde ilgili memur tarafından sunulan bilgiler kullanılarak VOLET-1 tescilinin sistem üzerinden yapılacağı, (tescil işlemi sonrasında araç İzinli Gönderici tarafından ilgili sınır (çıkış) kapısına sevk edilecektir.)

·       Çıkış gümrük idaresinin kendisine ibraz edilen ve üzerine herhangi bir resmi mühür tatbik edilmemiş olan TIR Karnesi üzerinde Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) 39 uncu maddesi çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştireceği,

·       Hareket gümrük idaresince tatbik edilmeyen resmi mühür de karnedeki ilgili alana çıkış gümrük idaresi tarafından tatbik edilip; VOLET-1 ile VOLET-2 yapraklarının koparılarak TIR Karnesi sürücüsüne verilmesi şeklinde gerçekleştirileceği,

·        Söz konusu taşımanın izinli gönderici kapsamında olduğu, karnede ve sistemde yer alan mühür numarasının İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarası olduğunun tespiti ile sınır kapısınca doğrulanacağı,

belirtilmiştir.

Ek olarak, İzinli Gönderici Statüsü kapsamında TIR Karne kullanım prosedürlerinde değişiklik yapıldığı ve yapılan kolaylaştırma kapsamında TIR Karnelerinin, gerekli tescil işlemlerinin yaptırılması amacıyla fiziki olarak hareket gümrük idaresine gönderilmesi gerekliliği uygulamasına son verildiği belirtilmiş olup; bu kapsamda TIR Karnesi ve ilgili evrakların hareket gümrük idaresine ibraz edilmeden TIR İhracat Özet Beyanının elektronik ortamda tescil edileceği, tescil işlemi akabinde aracın İzinli Gönderici tarafından mühürlenerek sınır (çıkış) gümrük idaresine sevk edileceği, TIR Karnesi üzerine vurulacak gümrük mühürleri ve Volet-1 ile Volet-2 işlemlerinin sınır gümrük idaresi tarafından yapılarak aracın yurtdışı edileceği ve ayrıca uygulama kapsamında İzinli Göndericilere sağlanan tüm kolaylaştırıcı uygulamalardan (sınır kapısından öncelikli geçiş, daha az kontrol vb.) yararlanılmaya devam edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca Düzenlemeye ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "İzinli Gönderici İşlemleri Yükümlü ve Memur Kılavuzuna" ve İzinli Gönderici tesisinde doldurulacak TIR Karnesi üzerine "İzinli Gönderici Tesis Kodu" ve "İzinli Gönderici Kodu", "yetkili imza" ile "izinli gönderici mühür numarası “bilgilerinin yazımı ile ilgili örnek TIR karnesi görseline https:// tobbtir.tobb.org.tr adresi üzerinden “Duyurular kısmından ulaşılabilineceği bildirilmiştir.

 

Söz konusu Genelge Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz