İzinli Alıcı Tesisine Gelen Eşyanın Sahibinin YYS Statüsünün Olmaması Halinde Eşyanın İthalat İşlemlerinin İzinli Alıcı Tesisinde Yapılamayacağı Belirtildi

Yayınlanma Tarihi: 31 Mart 2021Gümrük Genel Müdürlüğünün 25.03.2021 tarihli ve 62628740 sayılı, İzinli Sevk Alıcı İşlemlerine İlişkin yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile izinli alıcı tesisine gelen eşyanın sahibinin YYS Statüsünün olmaması halinde eşyanın ithalat işlemlerinin izinli alıcı tesisinde yapılamayacağı ve bu durumda söz konusu eşyaya ilişkin varış haber etme ve boşaltma işlemlerinin ardından 29.06.2020 tarihli “İzinli Alıcı İşlemleri” konulu 2020/13 sayılı genelge eki klavuzun üçüncü bölümünde yer alan “Yönetmeliğin 117.Maddesi Kapsamındaki Parsiyel İşlemler” başlığında olduğu şekliyle aşağıdaki gibi  işlemlere devam edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ø  İthalat işlemleri izinli alıcı tesislerinde gerçekleştirilmeyecek olan eşyanın konu olduğu transit beyannamesinin ilgili kalemi varış bildirimi işlemlerinde güncellenir ve bu transit beyannamesinden oluşacak teslim alma özet beyanın, yeni oluşturulacak transit beyannamesine konu edilerek ilgili eşyanın sevk işleminin yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca söz konusu sevk işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için izinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisinin de bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı ve ilgili Kılavuzu Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.