İthali Yapılan Cep Telefonlarının İhracı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 72576849 sayılı, 07.03.2022 tarihli, “İthali Yapılan Cep Telefonlarının İhracı” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile, 18.06.2019 tarihli 30805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ’in (İhracat: 2019/5) "İhracat İşlemleri" başlıklı 4 üncü maddesinde bahsedildiği üzere;

IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatı öncesinde, IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK)’na başvurulacağı ve BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilerek beyan edilen eşyaya ait IMEI numarasının gümrük beyan sistemine girileceği ve beyannamenin tescilinde uygunluk yazısının gümrük idaresince aranacağı belirtilmiştir. Söz konusu IMEI numarasına haiz eşyanın ihracatında tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ihracatçının sorumlu olup IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, cep telefonu haricindeki eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmayacaktır.

Ayrıca, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’in “Bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlar başlıklı 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında da bahsedildiği üzere, ihracat maksadıyla IMEI numaralarının beyaz listeden çıkarılması talebinin, ilgili cihazın ithalatçısı/imalatçısı tarafından yapılacağı hükmünün yer aldığı belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.