İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği

Yayınlanma Tarihi: 12 Ocak 202131.12.2020 tarihli ve 31351 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine İlişkin Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/1) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.