İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete 'de İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019/1) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile Ek-1 'de GTİP ve standart adları bulunan ürünlerin ithalatta standartlara uygunluk denetimine tabi oldukları ve Ek -1'de standardı belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacağı belirtilmiş olup ithalatta standartlara uygunluk denetimine tabi ürünler ve fiili denetime yönlendirilen ürünler için TAREKS'e yüklenmesi gereken belgelerin listeleri verilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019/1)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.