İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 21 Temmuz 2020Ticaret Bakanlığı tarafından 14.07.2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmi Gazete’ de 2020/8 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir. İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine ilişkin alınan önlemler  aşağıda belirtilmiştir.

Ø    Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlığın yetkili olduğu belirtilmiştir.

 

Ø    Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmayacağı belirtilmiş ve Bakanlığın, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebileceği belirtilmiştir.

 

Ayrıca 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (14.07.2020) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.