İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Karar

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2018Özet: 28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete 'de 2018/8 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ'de tanımı yer alan eşyaların ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlenmektedir.

Bu kapsamda:

  • Söz konusu tebliğ ile birlikte tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.

  • Tarife kontenjanından faydalanabilmek için sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "E-İmza Uygulamalarına Giriş" bölümünde yer alan "İthalat İşlemleri" kısmında elektronik imza ile yapılacaktır

  • Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen "İthalat İşlemleri" sayfasında bulunan "Başvuru İşlemleri" ana başlığı altındaki "Başvuru Girişi" ekranında Belge Türü olarak "TPS-0955-İthal Lisansı (KİMYA-METAL)", Tebliğ/Karar olarak bu tebliğ seçilerek başvuru yapılacaktır.

  • Yayımlanan tebliğ kapsamında tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacaktır ve düzenlenecek ithal lisansları 15.02.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacaktır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2018/8 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.