İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine ilişkin 2020/3 Sayılı Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2020Özet: 20.03.2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile 30.12.2019 tarihli ve 1953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının ilk dağıtım sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.

Bu kapsam uyarınca aşağıdaki tabloda GTIP ve tanımları yer alan eşyaların ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımı, eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son üç takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile yapılır.


31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) ile 31.12.2019 tarihli 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2020/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde(20.03.2020) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği ve başvuru için gerekli belgeleri Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.