İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu Tarafından Geçici Korunma Önlemi Kararı Alındığının Duyurulması Amacıyla Tebliğ Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu Tarafından Geçici Korunma Önlemi Kararı Alındığının Duyurulması Amacıyla Tebliğ Yayımlanmıştır.

31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/8)” konulu Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sürecinde varılan tespitler ışığında ekte yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve eşya tanımları belirtilen ürünlerin ithalatının hükümleri çerçevesinde, 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin ise “ton başına 175 ABD Doları” tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü tarafından belirtilmiş olup, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildiği belirtişmiştir.

Buna ek olarak ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlayacağı belirtilmiş olup soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve bulguların yer aldığı Ara İnceleme Raporunun Ek-2’de yer aldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (31.12.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.