İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/3) Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Mart 2024İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/3) Yayımlanmıştır.

03.02.2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/3)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan diş fırçalarının ithalatında, aşağıdaki tablo kapsamında gösterildiği şekilde korunma önlemi olarak 3 yıl süre ile ek mali yükümlülük uygulanacağı bildirilmiştir.

GTİP

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

(3/2/2024 - 2/2/2025)

(3/2/2025 - 2/2/2026)

(3/2/2026 - 2/2/2027)

9603.21.00.00.19

0,13 ABD Doları/Adet

0,11 ABD Doları/Adet

0,09 ABD Doları/Adet

 

Buna ek olarak, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulacağı, Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınabileceği ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulabileceği belirtilmiştir.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.