İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Yer Alan Eklerde Bazı Değişiklikler Yapıldığı ve Bazı Fıkraların Eklendiği Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Yer Alan Eklerde Bazı Değişiklikler Yapıldığı ve Bazı Fıkraların Eklendiği Belirtilmiştir.

31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8044)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile 31.12.2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında,

Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin 50’ye kadar yükseltilmiş ya da % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin 50’ye kadar yükseltilmiş ya da % 50 artırılmış düzeyinden daha fazla olan uygulanacağı.

şeklinde değiştirildiği belirtilmiş olup ilgili Karara ilişik Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı tabloların ekteki şekilde değiştirildiği belirtilmiştir.

Buna ek olarak bu Karar kapsamında 01.01.2024 tarihi itibarıyla ilave gümrük vergisi ihdas edilen ya da ilave gümrük vergisi artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu Kararın yayımı tarihini takip eden en geç otuzuncu gün tescil edilmiş olması halinde, 01.01.2024 tarihinden önceki ilave gümrük vergisi oranları uygulanacağı belirtilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz