İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 06 Ocak 2023İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

31.12.2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete ’de İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6626) yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

·         İlave gümrük vergisine tabi eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişikliklerin bu Karar hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği,

·         Tarife kontenjanı kapsamında “0” (sıfır) ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen eşyaya ilave gümrük vergisi uygulanmayacağı,

·         15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacağı,

·         Karar ekinde yer alan 1 No'lu listedeki GTİP'lerin İGV'ye tabi eşyalar listesinden çıkarıldığı; bunun yerine 2 No'lu listedeki GTİP'lerin İGV'ya tabi eşyalar listesine eklendiği ve 3 No'lu listedeki eşyaların ise İGV oranında artış olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, 01/01/2023 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan İthalat Rejimi Kararı’nda yer alan II sayılı Sanayi Ürünleri (25-97. Fasıllar) Listesinde gösterilen sütun isimlerinin, 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara ilişik Ek-1 sayılı tabloda yer alan sütun isimleri için de geçerli olduğu belirtilmiştir. Ancak TPS-OIC kapsamında gerçekleştiren ithalatta ilave gümrük vergisinin “8” sayılı sütunda (Diğer Ülkeler) gösterildiği şekilde uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna ek olarak, 01.01.2023 tarihi itibarıyla ilave gümrük vergisi çıkarılan ya da ilave gümrük vergisi artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihini takip eden en geç otuzuncu gün tescil edilmiş olması halinde bu Kararın yayımından önceki ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağı belirtilmiştir.

Karar hükümler Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.