İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar

Yayınlanma Tarihi: 12 Ocak 2021Cumhurbaşkanı tarafından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’ de 3351 sayılı 3.Mükerrerinde  İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Konuya ilişkin alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

Ø  Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan tablolarda gösterilmiştir.

Ø  Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacağı ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacağı belirtilmiştir.

Ø  Ayrıca Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.   

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, (01.01.2021) tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu yazıyı ve Ekli Tabloları  Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.