İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/2) Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Mart 2024İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/2) Yayımlanmıştır.

07.02.2024 tarihli ve 32453 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/2)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Almanya Federal Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı menşeli 2836.99.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “sodyum perkarbonatlar” cinsi ürünün ithalatına yönelik olarak başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edileceği bildirilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)

2836.99.90.10.00

Sodyum perkarbonatlar

Almanya Federal Cumhuriyeti

Solway Chemicals Gmbh

5%

Diğerleri

12%

İsveç Krallığı

Tüm firmalar

12%

 

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.