İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 16 Şubat 202112.02.2021 tarihli, 31393 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile 8415.83.00.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmış olup açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Konuya ilişkin alınan kararlar aşağıda yer almaktadır:

Ø  Daha önce 31/5/2010 tarihli ve 27597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2010/16) ile Çin menşeli 8415.83.00.90.00 GTİP’i altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürününün ithalatında CIF bedelin %34,27’si oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

Ø  Gerçekleştirilen NGGS neticesinde, 12/2/2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/2) ile ÇHC menşeli 8415.83.00.90.00 GTİP’i altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürününün ithalatında CIF bedelin %34,27’si oranında uygulanan önlem değiştirilerek CIF bedelin %56,50’si oranında uygulanmaya devam ettirilmiştir. 

Ø  Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli 8415.83.00.90.00 GTİP’i altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürününe yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edeceği belirtilmiştir.

Soruşturma Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilecektir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, Tebliğ yayım tarihinde (12.02.2021) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.