İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 10 Kasım 2021İtalya, İspanya ve Almanya Menşeli Bazı Mensucatların Diğer Firmalar Tarafından Gerçekleştirilen İthalatında Dampinge Karşı Vergi Oranının %0 Olarak Uygulanabilmesi İçin Üretici Belgesi İbraz Edilmesi Gerektiği Bildirilmiştir.

05.11.2021 tarihli ve 31650 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, İtalya İspanya ve Almanya menşeli 55.13, 55.14, 55.15, 55.16, 54.07 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan bazı mensucatların ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’de belirtilen firmaların dışında kalanlar tarafından gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde uygulanan dampinge karşı vergi tahsilat oranının aynı tebliğde belirlenen %0 olarak uygulanması için Üretici Belgesi ibraz etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (05.11.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.